WEDSTRIJDSREGLEMENT

Reglement actie : “Win uw VIP-ticket voor België -Cyprus”

Organisator : Menouquin c.v.

Deze verjaardagactie “Win uw VIP-ticket voor België -Cyprus” hierna te noemen “actie” wordt aangeboden door Menouquin c.v. (verder genoemd “organisator”).

Er wordt 10 x één VIP-package voorzien met :

 • één ticket voor de match België-Cyprus van de FIFA WorldCup 2018 Qualifications op dinsdag  10 oktober 2017
 • toegang tot de Diabolix Business Club met  aperitief,  3-gangenmenu en na-wedstrijd drink
 • er wordt geen vervoer noch overnachting aangeboden

Deelname aan deze actie is mogelijk van 18/08/17 tot 18/09/2017.

Door deelname aan deze actie verklaart de deelnemer (hierna te noemen “deelnemer”) zich uitdrukkelijk akkoord met de voorwaarden.


 • Iedere deelnemer moet minimaal 18 jaar oud zijn en in België gedomicilieerd zijn.
 • Deelname is enkel geldig  als alle velden van het deelnameformulier correct ingevuld zijn, met datum van de deelname, naam, adres, telefoonnummer en email-adres  van de deelnemer, alsook een antwoord op de vraag.
 • Deelnemen is enkel mogelijk via de website www.menopro.be. Er is geen aankoopverplichting voor een geldige deelname.
 • Op 22/09/2017 zullen uit alle deelnemers die aan de voorgenoemde voorwaarden voldoen en op onafhankelijke wijze bij trekking de 10 winnaars van de prijs aangeduid worden. 
 • De 10 winnaars zullen uiteindelijk binnen 3 werkdagen na afloop van de trekking  per e-mail, per post of per telefoon een bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven mailadres of telefoonnummer. Over de uitslag kan niet worden gecommuniceerd.
 • De gewonnen prijs is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.
 • Deze prijs kan niet in contanten uitbetaald worden.
 • De organisator van deze actie aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de winnaar de prijs niet of te laat ontvangt door overmacht.
 • De organisator is niet verantwoordelijk voor eventuele schade of ongevallen tijdens het gebruik van de prijs.
 • De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor wijzigingen bepaald door de organisatoren van de FIFA WorldCup 2018 inzake verkeerde informatie of onvrijwillige annulatie of aanpassingen van de voorziene wedstrijdkalender.
 • Alle persoonsgegevens die in het kader van deze actie zijn verkregen, worden in overeenstemming met de geldende privacy wetgeving behandeld. De deelnemer aanvaardt door zijn deelname dat de organisator hem promotionele mails verstuurt. Indien dit niet het geval is, dient hij de organisator hiervan per mail op de hoogte te stellen op  info@meno.be
 • Medewerkers van MenoGroup  en de daaraan gelieerde ondernemingen (en hun directe familieleden) en medewerkers zijn uitgesloten voor deelname.
 • De organisator van de actie behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen, deelnemers uit te sluiten van deelname, in het bijzonder wanneer zij niet voldoen aan de voorwaarden. Hierdoor ontstaat geen enkele aansprakelijkheid van de organisator en kan nooit enige schadevergoeding kunnen geëist worden jegens de deelnemer .
 • Iedere deelnemer aanvaardt dit reglement bij deelname aan de actie.